Čeština
English


Ochrana oznamovatelů – WHISTLEBLOWING

Ochrana oznamovatelů


Informace o ochraně oznamovatelů – WHISTLEBLOWING

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb.

Interní směrnice SME09 Ochrana oznamovatelů.


Subjekt:

MODIKOV, s.r.o.
Wolkerova 845
768 24 Hulín
IČO: 25515063


Pověřené příslušné osoby:

Mgr. Barbora Lančová


Oznamovatel:

Fyzická osoba (oznamovatel) má možnost prostřednictvím svých oznámení upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti se svou prací.


Oblasti porušení:

 • zadávání veřejných zakázek
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní špinavých peněz
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
 • bezpečnost dopravy
 • ochrana životního prostředí
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 • bezpečnost potravin a krmiv
 • veřejné zdraví
 • ochrana spotřebitele
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů


Podání oznámení


Vnitřní oznamovací systém:

Podání je možno podávat písemně zvláštním, nezávislým a samostatným komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele a jeho osobních údajů.


Písemně:

 • elektronicky na e-mailové adrese
 • v listinné podobě na adresu: MODIKOV, s.r.o, Wolkerova 845, 768 24 s označením obálky „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“


Ústně v pracovních dnech v době 8:00 – 14:00:

 • telefonicky na telefonním čísle +420 602 500 270
 • na žádost oznamovatele i osobně v areálu MODIKOV, s.r.o., Wolkerova 845, personální oddělení


Externí komunikační kanál:

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/


Poučení:

V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se může oznamovatel dopustit přestupku nebo trestného činu.

Logo ISO 14001 + 9001

MODIKOV, s.r.o.

Wolkerova 845, 768 24 Hulín
49°18'24.12”N 17°28'50.62”E
Tel: +420 570 574 400
IČO: 25515063 DIČ: CZ25515063 DUNS: 495 564 655